Till leverantörer

Testagram är Sveriges ledande prenumerationstjänst inom dagligvaruprodukter. Vi  hjälper varumärken att lansera produkter till en modern målgrupp, främst kvinnor mellan 20-45 som bor i hela landet. Genom prenumerationstjänsten har vi skapat ett bekvämt och roligt sätt för konsumenterna att vara nyfiken, pröva nytt och utmana gamla vanor. Konsumenterna får den unika möjligheten, att i sin hemmiljö, uppleva produkterna. Varumärkena når rakt in i konsumenternas vardag och låter dem upptäcka och testa deras produkter på ett intimt och tryggt sätt.

Boxen, som innehåller mellan 5 – 9 utvalda produkter från detaljhandeln levereras till prenumeranterna via posten. Produkterna är i full storlek, d v s inga små testförpackningar.

Testagram är en personlig marknadsföringskanal för varumärken att förstärka och komplettera sin traditionella marknadsföring till en attraktiv målgrupp med fokus på word-of-mouth och sociala medier.

Är du nyfiken på Testagram och vill samarbeta med oss för att marknadsföra dina produkter i boxen, vänligen kontakta Mari-Linn Stenlund marilinn@testagram.se.