Integritetspolicy för dig som använder Testagram

Testagram (Företaget) värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och att följa vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Denna policy hjälper dig att förstå vilka personuppgifter Företaget samlar in och hur de används samt vilka rutiner Företaget har vad gäller dina personuppgifter och gäller för webbplatsen testagram.se (Hemsidan). Läs även våra Användarvillkor.

 1. Personuppgiftsansvar

Dina personuppgifter hanteras av Testagram AB (556942-4137). Testagram AB är personuppgiftsansvarig.

Testagram är, om inget annat anges nedan, personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in avseende kontaktpersoner hos kundföretag.

Nedan finner du Testagrams kontaktuppgifter:

Testagram AB (org. nr. 556942-4137)
Anders Perssonsgatan 12

416 64 Göteborg

031-333 34 50

Vid frågor om Testagrams behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på integritet@testagram.se.

 1. De personuppgifter Företaget behandlar är bland annat;

  a) de uppgifter du lämnar till oss i formulär på webbplatsen testagram.se (Hemsidan), t.ex. genom att registrera dig, ansöka om prenumeration, lägga upp material eller ansöka om andra tjänster.

  b) uppgifter om köp du gör via Hemsidan och om fullgörelse av dina beställningar, och

  c) uppgifter om dina besök på Hemsidan, såsom exempelvis trafikdata, positionsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata (vare sig detta behövs för vår fakturering eller ej), och om de resurser du får tillgång till.

  Om du väljer att svara på en av våra undersökningar behandlar Företaget de insamlade uppgifterna och om du kontaktar oss kan Företaget komma att dokumentera korrespondensen.

  Testagram samlar in och behandlar de uppgifter som du frivilligt lämnar till Testagram när du skapar och använder ett konto. Din e-postadress är ditt inloggningsnamn och används även för att Testagram ska kunna hjälpa dig att återställa ditt lösenord. Som kontoinnehavare lämnar du också ditt namn och ditt telefonnummer för att Testagram ska kunna kontakta dig om det dyker upp några frågor om ditt konto. Som kontoinnehavare godkänner du även att Testagram kan kontakta dig på din registrerade e-postadress och telefonnummer för att ta del av aktuella erbjudanden för Testagrams medlemmar. Behandlingen baseras på en intresseavvägning som laglig grund, där Testagrams berättigade intresse är att det är nödvändigt att behandla uppgifterna för att erbjuda denna tjänst.

Testagram registrerar din IP-adress när du loggar in på ditt konto och antalet inloggningar för att kunna identifiera om någon obehörigen använder ditt konto utan din vetskap. Testagrams berättigade intresse är att det är påkallat ur säkerhetssynpunkt.

Testagram behandlar även uppgifter som du lämnar till Testagram när du använder ditt konto (såsom t.ex. sparade sökningar och tidigare visade objekt) för att din upplevelse på Testagram ska bli så bra som möjligt. Behandlingen är baserad på intresseavvägning som laglig grund, där Testagrams berättigade intresse är att leverera en användarvänlig tjänst till dig.

Dina uppgifter lagras så länge som du har ett konto på Testagram. Om du inte använt ditt konto på tre år kommer Testagram att radera ditt konto och dina uppgifter. Testagram kommer att informera dig innan ditt konto raderas så du har möjlighet att logga in för att på så sätt behålla dina uppgifter.

3. Vilka kan Testagram komma att dela dina uppgifter med?

Testagram kan komma att överföra dina personuppgifter till leverantörer som Testagram har anlitat för bl.a. lagring, optimering av webbplatsen och Testagrams applikationer, samt sms- och e-postutskick. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Testagrams räkning i samband med att de utför en tjänst för Testagram. Testagram vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till, eller delning med, sådana utvalda tredje parter. För att fullgöra tjänsten kan Testagram komma att dela dina uppgifter så som namn, adress och telefon till distributionsbolag och lager.

Testagram kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, t.ex. Skatteverket, om Testagram är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Testagrams verksamhet säljs kan Testagram komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

4. Överföring av personuppgifter utanför eu/EES?

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/ EES, men kan även komma att överföras till länder utanför EU/EES till leverantörer som för Testagrams räkning ansvarar för optimering av webbplatsen och applikationer samt e-postutskick och marknadsföringstjänster. Testagram har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter genom att säkerställa att mottagaren är ansluten till Privacy Shield, eller genom att mottagaren av personuppgifterna har undertecknat ett avtal innehållande bestämmelser som säkerställer att dina uppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. En kopia av dessa bestämmelser kan tillhandahållas på förfrågan till integritet@testagram.se.

5. Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Testagram. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se avsnitt 3-5 i Dataskyddsförordningen.

 • Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på om Testagram behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet, har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge Testagram lagrar dina personuppgifter.
 • Rätten till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Testagram i ett strukturerat, allmän använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Testagram överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för de personuppgifter som behandlas med stöd av ditt samtycke och gäller därmed bara för de uppgifter du lämnat för slutprisbevakning.
 • Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Testagram korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.
 • Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Testagram raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som Testagram samlade in personuppgifterna för.
 • Rätt att göra invändningar mot Testagrams behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Testagrams behandling av dina personuppgifter.
 • Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Testagrams behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Testagram möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
 • Klagomål. Om du har klagomål avseende Testagrams behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Integritetsskydds-myndigheten.

Om du vill göra registerutdrag, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Testagram på integritet@testagram.se.

6. Ändringar i integritetspolicyn

Testagram förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras i Testagrams kanaler och på annat sätt Testagram finner lämpligt.

Uppdaterad den 23 maj 2018