Akryl eller gelénaglarna – vilket är bäst?

Nagelolja

Även för den som har konstgjorda naglar är det viktigt att vårda både naglar och nagelband. För bäst resultat är det bra att känna till lite om det material naglarna är gjorda av för att förstå hur det kan påverka de naturliga naglarna.

I det här inlägget får du lära dig om skillnaderna mellan akryl och gelé, vilka egenskaper som är bättre och sämre med dessa material samt hur du ska ta hand om dina naglar för att de ska få så mycket näring som möjligt.

Vilket är bäst: akryl eller gelé?

Majoriteten av allt material som används inom nagelteknologin består av så kallade akrylater. Hur akrylaterna är sammansatta, bearbetade och härdade beror på vad de ska användas till (lim, målarfärg, lack, plastförpackningar, nagellack etc.) men gemensam för alla akrylater är att de kan framkalla allergi.

Personer med känslig hy löper oftast större risk att påverkas negativt av starkt parfymerade hudvårdsprodukter. Detta innefattar även konstgjorda naglar av akryl, vilket innebär att det i det här fallet är extra viktigt att rådgöra med en certifierad nagelteknolog.

En professionell och kunnig nagelteknolog bör alltså besitta tillräckliga kunskaper för att avgöra vilket material som lämpar sig bäst från individ till individ. Har personen ifråga stora hudbesvär kommer nagelteknologen med största sannolikhet att rekommendera gelénaglar, då risken att framkalla allergi är mindre om man använder gelé.

Gelénaglar passar också bra för den som vill skapa en mer naturlig look, då gelé ger en något tunnare konstgjord nagel jämfört med akryl. Det här är dock något som kan vara till en nackdel eftersom gelénaglar sällan håller lika bra som akrylnaglar.

Vi kan därmed konstatera att gelénaglar ställer något högre krav, både på den som gör naglarna och på den som får naglarna eftersom 

  • personen som gör naglarna behöver se till så att materialet härdar tillräckligt

medan

  • personen som får naglarna behöver vara extra försiktig

Akrylnaglar

Akryl är en sammansättning av pulver och vätska som härdar med hjälp av syre och hårdnar med hjälp av värme (ju mer värme desto hårdare material). Akryl är också ett starkare material än gelé, vilket gör att det lämpar sig väl för den som vill ha riktigt långa (konstgjorda) naglar.

Många nagelteknologer föredrar att göra akrylnaglar, dels för att det innebär en större kreativ, dels för att det är lättare att korrigera ojämnheter med hjälp av en akrylnagel. 

En nackdel med akryl är dess starka doft som inte bara medför större risk för allergiska reaktioner hos den som får sina naglar gjorda, utan även för den som arbetar som manikyrist. Därför är det extra viktigt att rengöra alla verktyg efter varje användning, eller ännu hellre, använda olika uppsättningar verktyg: en för akryl och en för gelé.

En fördel med akryl är att akryl går att forma redan efter några minuter, även om det krävs mellan ett till två dygn för akrylnaglar att härda helt och hållet.

Gelénaglar

En annan fördel med att lägga ett artificiellt material ovanpå sina egna, naturliga naglar är att de skyddas och börjar växa utan det slitage de vanligtvis utsätts för. Det gäller även för gelénaglar som även är tunnare än akrylnaglar, vilket gör att många upplever att de gör mindre åverkan på de egna naglarna.

När det gäller gelénaglar härdas de med hjälp av UVB-ljus, vilket är ett ofarligt ljus som värmer utan att ge solbränna. Sättet att härda gelénaglar skiljer sig därmed från sättet att härda akrylnaglar, som istället för UVB-ljus härdas med UV-ljus.

Hållbarhet 

Hur länge konstgjorda naglar håller skiljer sig ofta från person till person, då naturliga naglar kan ha en yta som drar till sig materialet bättre än andra. Rent generellt kan man säga att slutresultatet blir bättre ju starkare de egna naglarna är. Det är också lättare för manikyristen att göra konstgjorda naglar om de naturliga naglarna inte har flagor eller sprickor. Skulle det trots allt finnas en del ojämnheter, vilket det vanligtvis gör, behöver de konstgjorda naglarna fyllas i med omkring en månads mellanrum.

Skötsel och vård

Då naturliga naglar innehåller olje- och vätskekanaler som snabbt absorberar den fukt som tillsätts på naturlig väg, krävs det rejält med fuktighetsgivande och vårdande kräm för att naglarna ska få tillräckligt med näring. 

Detsamma gäller för dina nagelband, som är både känsliga och sköra. Det är lätt att skada ett nagelband med en alltför slö nagelfil, eller om du går för hårt åt nagelbanden med filen. Oavsett om du har gjort akrylnaglar eller gelénaglar är det därför viktigt att vårda och smörja in både nagelband och naglar regelbundet, vilket helst bör ske både morgon och kväll.

Betyg på guiden:

5/5 - (1 vote)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *